Detroit3-71, Detroit 4-71, Detroit 6V53, 6V71, 6V92TA